foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa w Borownie

 

3. Zasady ogólne:

  • Przedmiotem konkursu są autorskie prace fotograficzne wykonane samodzielnie przez młodzież.
  • Pracę należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz krótkie wyjaśnienie, na czym to zjawisko polega ).
  • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły i Facebooku.

4. Zasady szczegółowe:

  • Przedmiotem konkursu są fotografie, przedstawiające dowolnie wybrane zjawiska fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez uczniów eksperymencie.
  • Zdjęcie należy wykonać w formacie fotograficznym 20 cm x 30 cm, kolorowe lub czarnobiałe oraz dostarczyć pliki JPG na pendrive do p. Sabiny Szostek.
  • Jeden autor może dostarczyć dowolną ilość zdjęcie.
  • O ile na fotografiach znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
  • Termin oddania prac do dnia 30 listopada 2020r.

5. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.