ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

 

 

NASZ ZESPÓŁ

 

 

mgr Artur

Rybaniec

dyrektor szkoły

i wychowawca świetlicy

 

mgr Iwona

Warkiewicz

nauczyciel

edukacji przedszkolnej

IMG 2711  

mgr Anna

Nowak

nauczyciel

edukacji przedszkolnej

 

mgr Roma

Pamuła

nauczyciel

edukacji przedszkolnej

 

mgr Urszula

Ginter

nauczyciel

edukacji

wczesnoszkolnej

IMG 2579

 

mgr Urszula

Soboniak

 

nauczyciel

edukacji

wczesnoszkolnej

 
IMG 2570 

mgr Marzanna

Wróbel

nauczyciel

edukacji

wczesnoszkolnej

IMG 2563

mgr Justyna

Radecka

nauczyciel

języka angielskiego

IMG 2561

 

mgr Karolina

Dziubińska

nauczyciel

informatyki

IMG 2565

mgr Ewa
Hejduk

nauczyciel

matematyki

 

 IMG 3623retkadr

 

mgr Sabina

Szostek

nauczyciel

fizyki i techniki

IMG 2572  
 

lic. Anna

Pożarlik

nauczyciel

muzyki

i wychowawca świetlicy

 

mgr Beata

Czubacka

nauczyciel

wychowania fizycznego

i biologii

 

mgr Michał

Klimas

nauczyciel

wychowania fizycznego

i przyrody

 

mgr Anita

Gawron

nauczyciel

języka polskiego

i bibliotekarz

 
 

mgr Agata

Tądel

 

nauczyciel

języka polskiego

   
 

mgr Agata

Adamus

 

edukacja

wczesnoszkolna

 agata  
 

mgr Urszula

Tądel

 

nauczyciel

języka polskiego

   

mgr Robert

Bielecki

nauczyciel

języka angielskiego

   

mgr Magdalena

Błaszczyk

nauczyciel

języka niemieckiego

i logopeda

   

mgr Robert

Wysmołek

nauczyciel

historii, WOS, WDŻ

i wychowawca klasy 6

   

mgr Ewa

Jagusiak

nauczyciel

geografii

   

mgr Alina

Nabiałczyk

nauczyciel

chemii

i współorganizujący

kształcenie

   

mgr Katarzyna

Rybaniec

nauczyciel

plastyki

   

mgr Aleksandra

Szczęsna-Cyprych

nauczyciel

 współorganizujący

kształcenie

   

mgr Magdalena

Brewczyńska-Jeziak

pedagog

   

mgr Paweł

Puchała

 

pedagog

   
       

ks. mgr Mateusz

Pilarski

katecheta